Christian Jarnekrantz

IT-arkivarie

  • Telefon: 0472- 39 01 52
  • E-post: christian.jarnekrantz@sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

Leder digitala arkivleveranser till Sydarkiveras bevarandeplattform med huvudsakligt fokus på journalinformation. Ger råd och stöd till förbundsmedlemmarna. Deltar i interna och externa utvecklingsprojekt på informationsområdet.

Bakgrund

Har varit verksam som arkivarie inom både kommuner och regioner sedan 2003. Är historiker och humanist med ett förflutet inom museivärlden. Kom i kontakt med digitala arkiveringsfrågor 2006 då min dåvarande arbetsgivare Landstinget Halland skulle införa ett verksamhetsnära e-arkiv för journalinformation. Det väckte mitt intresse för frågor kring digital arkiv- och informations-hantering och sedan 2009 har det varit mitt huvudsakliga fokus. Utöver e-arkivfrågor har jag arbetat med informationskartläggning, utarbetat olika strategiska styrdokument för informationsområdet samt varit verksam som projektledare.

  • Förstudieledare förstudie för införande av ett digitalt slutarkiv på Regionarkivet Region Skåne 2017
  • Deltog i studie kring digitala signaturers tillämpning och bevarande över tid Regionarkivet Region Skåne 2016–2017
  • Projektledare fördjupad förstudie kring regionalt samarbete e-arkiv Skåne Nordväst/Helsingborgs stad 2014–2015
  • Projektledare förstudie kring ett regionalt samarbete e-arkiv Skåne Nordväst/Helsingborgs stad 2013–2014
  • Deltog i införandeprojekt för verksamhetsnära e-arkiv för journalinformation inom Landstinget Halland (Region Halland) 2006–2007