Elin Jonsson

Bevarandestrateg

profil
Telefon: 0472-39 10 03
Mobil: 072-993 32 83
E-post: elin.jonsson@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Arbetar övergripande med bevarandeplanering och omvärldsbevakning. Deltar i olika externa projekt och nätverk inom verksamhetsområdet. Samordnar arbetet med nyttorealisering och långsiktig planeringen av Sydarkiveras olika tjänster. Deltar i arbetet med att utreda och genomföra digitala arkivleveranser. Deltar i arbetet med råd och stöd när det gäller bland annat nätverksträffar, utbildningar och e-lärande. Sydarkiveras webbredaktör, administratör för externa nätverk på Yammer och sociala media.

Bakgrund

Innan jag började på Sydarkivera 2015 arbetade jag med digitalt bevarande framförallt i olika regionala och nationella projekt. Jag har varit arkivarie i kommun under 10 år och dessförinnan registrator vid Lunds universitet. I dessa roller har jag hållit utbildningar, skrivit olika typer av handledningar och utredningar för registratorer och arkivombud. Jag har också varit systemansvarig för ärende- och dokumenthanteringssystem. Huvudämnet under min utbildning var bok- och bibliotekshistoria.

Projekt och uppdrag