Elin Jonsson

Bevarandestrateg

profil
Telefon: 0472-39 10 03
Mobil: 072-993 32 83
E-post: elin.jonsson@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Ansvarar för Sydarkiveras arbete med bevarandeplanering. Samordnar arbetet med leveranser och uttag av information från förbundsmedlemmarnas it-system. Deltar i arbetet med råd och stöd när det gäller metoder och rekommendationer för digitalt bevarande.

Bakgrund

Tidigare arkivarie i kommun under 10 år och dessförinnan registrator vid Lunds universitet. Har i dessa roller hållit utbildningar, skrivit olika typer av handledningar och utredningar. Huvudämnet under min utbildning var bok- och bibliotekshistoria. Jag har alltmer kommit att arbeta med digital informationshantering framförallt i samband med regionala och nationella projekt.

Projekt och uppdrag