Emilia Bergvall Odhner

Arkivarie/regional samordnare

Telefon: 0472-39 01 51
E-post: emilia.bergvall.odhner@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Arbetar inom råd och stödfunktionen på Sydarkivera. Kommer att ta över ansvaret för arbetet med mallar för klassificeringstruktur VerkSAM Diarium samt mall för informationsplan VerkSAM Plan. Utför tillsyn hos medlemskommunerna. Ansvarar för nätverksträffar och delar vid utbildningar och informationskartläggningar.

Är kontaktperson för: Eslöv, Hässleholm, Höör, Ljungby, Lomma, Markaryd, Osby och Vellinge.

Bakgrund

Innan jag började hos Sydarkivera har jag arbetat som kommunarkivarie i drygt 6 år. Hos tidigare arbetsgivare har jag arbetat med det mesta inom arkiv och informationsförvaltning. Under de senaste åren arbetade jag aktivt med strategisk informationsförvaltning och förbättring av rutiner för arkivering.

Jag har min akademiska bakgrund inom arkeologi, museivetenskap och arkiv.

Projekt och uppdrag

  • Drivit förstudier för e-arkiv inom Skåne Nordost.
  • Utarbetat handböcker, styrdokument och utbildningar för medarbetarna hos mina tidigare arbetsgivare.