Inga-Lill Håkansson

Arkivassistent

Mobil: 0729-93 32 94
E-post: inga-lill.hakansson@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Att ge råd och stöd i gallringarbetet i verksamhetssystemen för vård och omsorg.

Bakgrund

Före detta ålderdomshemsföreståndare och områdeschef inom äldreomsorgen som i slutet av 1980-talet halkade in i IT-världen. Var systemansvarig för SOCIA-ÄO och Procapita. Är nu pensionär men känner mig inte klar med yrkeslivet har lite kvar att ge.