Joen Thurgren

Arkivassistent

Telefon: 0472-39 10 12
Mobil: 072-993 32 92
E-post: joen.thurgren@sydarkivera.se

Arbetar med att ordna, förteckna och lämna ut handlingar från centralarkivet i Oskarshamns kommun.