Jörgen Nord

Ekonom

  • Telefon: 0472- 39 10 19

Arbetsuppgifter

Arbetar med övergripande ekonomiska frågor relaterade till budget, bokslut, prognos och kalkyler etcetera samt vad gäller rutiner inom ekonomi och administration. 

Bakgrund

Jörgen är civilekonom från Linköpings Universitet. Har sedan 2002 arbetat inom ekonomiområdet i bolag, landsting och kommunalförbund.