Lasse Johansen

DSO/IT- och Informationssäkerhet

Telefon: 0472-39 10 15
E-post: lasse.johansen@sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

Arbete med frågor kring GDPR, informationssäkerhet, IT och ge råd/stöd till våra medlemmar. Ansvarar tillsammans med Magdalena och Anders för våra workshopar om informationskartläggning.

Bakgrund

Har en ingenjörsbakgrund (maskiningenjör) och har arbetat som produktutvecklare, systemutvecklare, programmerare och affärsutvecklare med IT som verktyg. Arbetat som IT-chef inom både privat- och offentlig sektor och under senare åren med fokus på GDPR.

Projekt och uppdrag i Kommun

Ansvarig för införande av:

  • Ekonomisk modell för IT i en kommun.
  • Molntjänster i kommun.
  • E-tjänster i kommun.
  • Rutiner och hantering av GDPR i kommun.