Lina Risheim

Arkivarie

  • Telefon: 0472- 39 01 54
  • E-post: lina.risheim@sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

Arbetar inom råd och stödfunktionen på Sydarkivera och är främst stationerad som arkivarie på kommunarkivet i Karlskrona. Utför även tillsyn hos medlemskommunerna.

Kontaktperson för Ronneby och Tingsryd.

Bakgrund

Innan jag började hos Sydarkivera jobbade jag som kommunarkivarie i 1 år där jag bland annat hjälpte till att anpassa VerkSAM Plan för Karlskrona. Tidigare har jag arbetat på museum på både på en pedagogisk och publik avdelning.

Min akademiska bakgrund ligger i kulturmiljövetenskap, arkeologi, ABM samt arkivvetenskap.