Magdalena Nordin

Tillsynsarkivarie

magdalena-nordin

Kontakt

Telefon: 0472-39 10 02
E-post: magdalena.nordin@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Ansvara för råd och stödfunktionen på Sydarkivera. Ansvarar för arbetet med mallar för klassificeringstruktur VerkSAM Diarium samt mall för informationsplan VerkSAM Plan. Ansvarar tillsammans med Anders med arbetet kring informationskartläggning för verksamhetsområdena  hos våra medlemmar. Ansvarar för tillsyn av medlemmarnas olika verksamheter.

Bakgrund

Tidigare kommarkivarie i kommun under 9 år och dessförinnan registrator/arkivarie vid Blekinge Tekniska Högskola. Har i dessa roller hållit utbildningar, skrivit olika typer av handledningar och utredningar. Jag har även jobbat som arkivarie för en privat organisation samt som projektledare för ett kulturarvsprojekt i Blekinge. Huvudämnet under min utbildning var etnologi men jag har även läst historia och arkeologi innan jag kom in på arkivvetenskap.  På senare år har jag kommit att arbeta mycket med  digital informationshantering  samt varit delaktig i olika projekt som drivits både hos kommunen samt regionalt  och nationellt.

Projekt och uppdrag