Mats Porsklev

Förbundschef

Telefon: 0472-39 10 01
Mobil: 0729-93 32 81
E-post: mats.porsklev@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Ansvarar för all verksamhet i Sydarkivera. Kontakter med politiker inom medlemskretsen. Kontaktperson för presumtiva nya medlemmar.

Bakgrund

Tidigare kanslichef/kommunsekreterare i ett antal kommuner i södra Sverige främst i Skåneland. Har i dessa roller hållit varit sekreterare i alla typer av nämnder från fullmäktige till överförmyndarnämnd. Hållit i utbildningar, skrivit olika typer av utredningar och handledningar över verksamhetsutveckling. Har alltid jobbat på central nivå i de kommuner som jag har varit anställd i och haft direktkontakt med politiken på daglig basis. Huvudämnet under min utbildning var juridik men jag har även läst engelska och ekonomi. På senare år har jag kommit att arbeta mycket med informationshantering och säkerhetsfrågor av olika slag samt varit delaktig i olika projekt som drivits både hos kommuner samt regionalt och nationellt.

Projekt och uppdrag

  • Initiativtagare/deltagare Valmyndighetens förstudie om val via Internet.
  • Initiativtagare/deltagare i Skånes kommunförbunds utveckling av kommunala hemsidor.
  • Deltagit i framtagande av krav och upphandling av nya ärende- och dokumenthanteringssystem hos flera organisationer.
  • Utveckling/deltagare i projektet E-arkiv Kronoberg och Blekinge 2013-2014