Mikaela Larsson

Arkivarie

Telefon: 0472 – 39 01 55
E-post: mikaela.larsson@sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

Arbetar inom råd och stödfunktionen på Sydarkivera och är huvudsakligen baserad på kommunarkivet i Karlskrona. Hoppar även in på vissa nätverksträffar och är behjälplig, samt är systemadministratör för Sydarkiveras arkivförteckningssystem Klara.
Jobbar också med utredningar kring bevarande av audio, video och digitala fotografier.

Kontaktperson för Mörbylånga och Borgholm.

Bakgrund

Innan jag började hos Sydarkivera jobbade jag först som arkivassistent och sedan kommunarkivarie i ca 2 år. Tidigare har jag arbetat inom fritidsgårdar, skola, vård och omsorg samt lite marknadsföring.
Jag har även jobbat på en del festivaler samt med bandbokning i liten skala under tiden jag studerade på universitetet, där min akademiska bakgrund ligger i arkeologi, antikens kultur och samhällsliv samt arkivvetenskap.

Projekt och uppdrag

  • Utvecklar just nu en dokumenthanteringsplan för ett kommunalt bolag i Karlshamn.
  • Jobbat med att anpassa VerkSAM Plan för Karlskrona kommun under 2018.
  • Hjälpt till att utveckla leveransanvisningar för förvaltningar som ska leverera material till kommunarkiven.