Therese Jigsved

Dataskyddsombud / förbundsjurist

Telefon: 0472- 39 10 16
Mobil: 072-993 32 96
E-post: therese.jigsved@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Ansvarar för tjänsten som dataskyddsombud och är även utsedd att vara dataskyddsombud för de kommuner, kommunala bolag, regioner och kommunalförbund som är anslutna till tjänsten dataskyddsombud som Sydarkivera erbjuder sina medlemmar. Tjänsten dataskyddsombud utförs av ett dataskyddsteam och utöver Therese Jigsved är det Anders Danielsson, Magdalena Nordin och Lasse Johansen som ingår i dataskyddsteamet.

Arbetar även som förbundsjurist med råd och stöd samt håller olika juridiska utbildningar riktade till Sydarkiveras medlemmar. Deltar i Sydarkiveras ledningsgrupp.

Bakgrund

Jur kand-examen från Lunds universitet 1996 och har därefter främst jobbat inom kommunal verksamhet, bland annat som kanslichef i 13 år och kanslijurist i 5 år. Har flera års erfarenhet av att hålla utbildning i kommunalrätt, offentlighet och sekretess, förvaltningsrätt och dataskyddslagstiftning. Har även arbetat som valsamordnare och internationell samordnare och har lång erfarenhet av att leda olika projekt.