Victor Öhrnberg

Databasspecialist (äldre digitalt material)

Kontakt

Telefon: 0472-39 10 08
Mobil: 072-993 32 88
E-post: victor.ohrnberg@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Ansvarar för inventering av kommunförvaltningarnas och skolornas äldre digitala material samt film, foto, ljud av äldre modell. Ska efter inventering, gå igenom och anpassa det äldre materialet till vårt moderna e-arkiv.

Bakgrund

Från början samhällsplanerare som under 80-talet gradvis gled över till IT-sidan.