Digitisering/skanning

Hanterar Sydarkivera digitisering av handlingar? Har ni börjat skanna pappershandlingar?

Att hantera skanning av analoga handlingar ingår inte i förbundets bastjänster. Det finns möjlighet för förbundsmedlemmar att avtala om att Sydarkivera hanterar skanning, men vi har i dagsläget inte några aktiva förfrågningar. Vi planerar utbildning för våra förbundsmedlemmar under 2017 kring hur man teknisk och praktiskt ska hantera skanning. Det är också viktigt att materialet är rensat, gallrat, ordnat och förtecknat.

Inom ramen för Råd och stöd-funktionen så är däremot målsättningen att vi  ska arbeta fram rekommenderade rutiner för skanning för att underlätta för kommunerna. Om någon förbundsmedlem planerar att skanna handlingar på papper så kan Sydarkivera hjälpa till med råd och stöd när det gäller till exempel filformat, metadata med mera. Vi kan även bistå med rådgivning i samband med upphandling av tjänster eller system för skanning ingår.

I första skedet rekommenderar vi förbundsmedlemmarna att digitalisera arkivförteckningar för att öka tillgänglighet till arkivet. Det finns möjlighet att avtala om anslutande tjänster för att digitalisera och tillgängliggöra analoga arkiv.

Läs mer: