Gallringsbeslut

Måste alla förbundsmedlemmar följa samma gallringsbeslut? 

Nej. Bestämmelser om beslut om gallring finns i varje förbundsmedlems arkivreglemente. Sydarkivera rekommenderar att den lokala arkivmyndigheten (kommunstyrelsen eller annan nämnd eller styrelse) beslutar om kommunövergripande gallringsplaner och att varje nämnd/bolag beslutar om gallring när det gäller kärnverksamheterna. Sydarkivera tar fram gemensamma riktlinjer och mallar som vi rekommenderar.