Hämta handlingar

Kan förbundsmedlemmar hämta handlingar hos Sydarkivera? 

Det är inte vara möjligt att gå in direkt och hämta handlingar i arkivsystemet till exempel via en webbtjänst. Precis på samma sätt som man inte får gå in i en arkivlokal för pappershandlingar och hämta dokument.

De första leveranserna som planeras är avslutade akter och journaler. Dessa kan endast lämnas ut efter sekretessprövning. Det innebär en manuell handläggning av behörig personal. I takt med att arkivsystemet byggs upp och leveranser tas om hand kommer även en plattform för att lämna ut handlingar att sättas upp. Det kan bli fråga både om utskrifter på papper och att skicka elektroniska dokument med tjänster som mina meddelanden. Offentliga handlingar utan integritetskänsliga personuppgifter kommer att kunna lämnas ut via till exempel e-post, eller delas via andra öppna kanaler.

Tjänster för direktåtkomst till vissa informationstyper kan bli aktuella. Särskilt om det blir många förfrågningar.  En förutsättning är dock att förbundsmedlemmarna är beredda att betala för kostnaderna.

Vissa informationsmängder/dataset kommer att kunna lämnas ut som öppna data och kan publiceras öppet på nätet. Det gäller naturligtvis endast allmän och offentlig information som inte innehåller integritetskänsliga personuppgifter.

Relaterade frågor: