Söka i arkivet

Kan förbundsmedlemmarna söka i arkiven som Sydarkivera förvarar? 

Sydarkivera kommer att förteckna alla leveranser och alla arkivpaket som skapas. Förteckningarna över de arkiv som Sydarkivera förvarar kommer att publiceras via NAD (Nationell Arkivdatabas) som förvaltas av Riksarkivet.

På sikt kan vissa informationstyper göras tillgängliga i databas för sökning i innehållet och direktåtkomst till handlingar. Förutsatt att det inte finns hinder när det gäller till exempel sekretess eller PUL.

Vissa informationsmängder/dataset kommer att kunna lämnas ut som öppna data så att vem som helst kan använda informationen och göra den sökbar. Det gäller naturligtvis endast allmän och offentlig information utan integritetskänsliga personuppgifter.

Relaterade frågor: