Anslutningsavgift

Hur stor är anslutningsavgiften? Vad är det som ingår och inte?  
Anslutningsavgiften betalas av de organisationer som lämnat avsiktsförklaring att ansluta till kommunalförbundet Sydarkivera. De organisationer som lämnat avsiktsförklaring att ansluta till kommunalförbundet 2018 betalar 4 kr per kommuninvånare. Det är Sydarkiveras förbundsstyrelse som beslutar om anslutningsavgiften. Lägsta nivå för anslutningsavgiften är  4 kr per kommuninvånare. Bestämmelserna finns i förbundsordningen.

Anslutningsavgiften är en engångsavgift som faktureras när en organisation undertecknat anslutningsöverenskommelse. Detta sker året innan organisationen blir förbundsmedlem.

De pengar som Sydarkivera får in används för att finansiera det förberedande arbetet för att ta emot nya förbundsmedlemmar. Under anslutningsprocessen genomförs en nulägesanalys när det gäller arkiv och informationshantering hos de organisationer som lämnat avsiktsförklaring att bli förbundsmedlemmar. Anslutande förbundsmedlemmar har också möjlighet att ta del av råd- och stödfunktionen med mallar, nätverksträffar och utbildningar. Digitala arkivleveranser och anpassningar av bevarandeplattform ingår däremot inte.