Dela kostnader

Vad finns det för möjligheter att hålla ner kostnader genom medlemskap i Sydarkivera?

Det beror på hur utgångsläget är för respektive organisation. För flera av de kommuner som bildade Sydarkivera, så fanns otillräckligt med resurser både för traditionella arkiv och för e-arkiv. Det innebär att medlemskap i Sydarkivera initialt innebär en kostnad som kommunen inte tidigare har definierat så tydligt.

Det finns möjlighet att dela  på kostnader för personal och externa konsulter  som behövs för att bedriva verksamhet för att säkerställa långsiktigt bevarande i egen regi.

  • Arkivarier med olika specialinriktningar – tillgängliggörande, gallringsutredningar, tillsyn, förvalta arkivdepåer, ordna och förteckna arkiv med mera.
  • Specialister inom digitalt bevarande – äldre digitalt material, metadata, filformat, standarder för arkiv, bevarandesystem med mera.

Det finn möjlighet att spara arbetstid genom att tillsammans med flera andra kommuner analysera informationsflöden och arbeta fram informationsplaner, klassificeringsscheman med mera.

Det finns möjlighet att dela på utvecklingskostnader för uttag av information från verksamhetssystem och transformering till bevarandeformat.

Det finns möjlighet att dela på kostnader för kravställning, förvaltning, utveckling och administration av bevarandesystem för slutarkiv (digitalt bevarande för kommande generationer)

Det finns möjlighet att dela på kostnader för utbildningar och nätverksträffar i närområde.