Leveranskostnader

Tillkommer det några kostnader för leveranser utöver avgifterna till förbundet?

Leveranser från verksamhetssystem till slutarkiv hanteras i ett nära samarbete mellan avlämnande verksamhet och Sydarkivera. Information struktureras och formateras enligt gemensamma specifikationer. För system som ännu inte är anpassade för arkivering kan det bli omfattande och kostsamma projekt. När verksamhetssystem upphandlas finns möjlighet att påverka systemutvecklingen mot en mer standardiserad och långsiktigt hållbar hantering av information. Sydarkivera stöttar förbundsmedlemmarna också i denna process.

Sydarkivera står för leveransutredningskostnader och de kostnader som uppkommer vid en överföring till digitalt slutarkiv. Till exempel om leverantörens konsulter behöver anlitas eller andra specialister. Det som tillkommer för förbundsmedlemmarna är tid för verksamhetskunniga och systemförvaltare.

Det kan uppkomma kostnader för sådant som inte har med själva överföringen till slutarkiv att göra. Exempelvis om man byter verksamhetssystem och viss information ska överföras (migreras) till det nya verksamhetssystemet. Sydarkivera finansierar inte heller köp av arkivmoduler till aktiva verksamhetssystem.