Andra gemensamma organisationer

Hur fungerar det med andra kommunalförbund och kommunala bolag som ägs gemensamt av kommunerna?

Om ett annat kommunalförbund består till minst hälften av förbundsmedlemmar i Sydarkivera så har de samma rätt till tjänsterna som förbundsmedlemmarna. Detsamma gäller för aktiebolag eller annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar. För bastjänsterna blir det ingen extra kostnad. Däremot betalar dessa organisationer för avtalade anslutande tjänster. För att Sydarkivera ska kunna överta arkivmyndighetsfunktioner krävs särskilda beslut för respektive kommunalförbund/bolag.

Detta framgår av §§ 18.3 och 18.4 i Sydarkiveras förbundsordning.

Relaterade frågor: