Förbundets storlek

Hur stora kan ni bli när det gäller antalet förbundsmedlemmar?

Det finns inga formella hinder för Sydarkivera att fortsätta växa sett till antalet medlemmar. Styrelseformen kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse gör att det är möjligt att hantera ett stort antal förbundsmedlemmar.

Det finns fördelar med att skala upp när det gäller framförallt teknik och expertis inom långsiktigt bevarande. Det finns också utmaningar förknippade med att växa för snabbt, framförallt praktiskt och organisatoriskt. Till exempel när det gäller möjligheter att rekrytera personal.

Frågan om förbundets utveckling diskuteras fortlöpande av förbundsstyrelsen. Vi arbetar bland annat med nyttorealiseringsprocess och riskanalyser som underlag för beslut och planering.

Relaterade frågor: