Förbundsfullmäktige

Varför valde ni kommunalförbund med förbundsfullmäktige som styrelseform?

Konceptet för en gemensam arkivverksamhet är framtaget för att det ska fungera om många kommuner samarbetar. Det ska gå att skala upp organisationen efter hand. Kommunalförbundet ägs av förbundsmedlemmarna gemensamt. Genom att fullmäktige valts som styrelseform blir det möjligt för förbundet att växa. Varje förbundsmedlem utser ledamot och ersättare till fullmäktige
och förbundsfullmäktige utser i sin tur förbundsstyrelse.

Relaterade frågor: