Gemensam nämnd

Varför har ni inte valt gemensam nämnd som samverkansform? 

Gemensam nämnd är framförallt funktionellt om det är några få, jämnstarka parter som samverkar. Gemensam nämnd fungerar inte så bra när det är många kommuner, stora och små, som ska samarbeta. Den gemensamma nämnden ingår som en del i en av kommunernas organisationer. Detta kan få konsekvenser för de deltagande kommunernas insyn och inflytande.

Relaterade svar: