Informationsägarskap

Vem äger informationen som Sydarkivera förvarar i det gemensamma digitala arkivsystemet?

Den information som används dagligen i verksamheten ägs av respektive myndighet (nämnd/bolag).

Information som inte längre används i verksamheten kan överlämnas till slutarkiv (arkivmyndighet).

Sydarkiveras förbundsstyrelse agerar som gemensam arkivmyndighet för medlemmarna i förbundet. Överlämnande av informationen sker efter överenskommelse. En särskild leveransöverenskommelse tecknas med berörd förvaltningschef/arkivansvarig. Sydarkivera ansvarar för att bevara, lämna ut (i detta arbete ingår skada-/menprövning) samt att tillgängliggöra digitala arkiv (bastjänst) och eventuellt pappersarkiv (anslutande tjänst).

Hos kommuner som har kommunstyrelsen som arkivmyndighet ägs informationen av kommunstyrelsen fram tills fullmäktige eventuellt beslutar att överlämna informationen till Sydarkivera.

Relaterade frågor: