Involvera förbundsmedlemmarna

Hur arbetar ni med att involvera förbundsmedlemmarna i Sydarkiveras verksamhet?

Förändringar i verksamhetens inriktning sker i samråd med förbundsmedlemmarna. Sydarkivera ska också eftersträva att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade genom att till exempel publicera rapporter eller ordna temadagar. Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.

(Sydarkiveras förbundsordning §§ 11 och 12, tredje punkten)

I det dagliga arbetet involveras tjänstemännen hos förbundsmedlemmarna framför allt genom informationsträffar för olika intressenter. Sydarkivera ordnar bland annat regelbundna träffar för arkivarier och registratorer. Kontaktpersoner (kanslichefer/administrativa chefer) informeras när det behövs beslut inom respektive kommun. Till exempel beslut om att tillämpa mallar för arkivreglemente eller dokumenthanteringsplaner.

På Sydarkiveras webbplats finns en katalog med tjänster där bland annat olika informationsträffar redovisas.

Relaterade frågor: