Kommunalförbund

Varför valde ni kommunalförbund som samverkansform?

Kommunalförbund bedömdes vara den enda samverkansform som var funktionell och laglig för det typ av samarbete som berörda organisationer önskade. Det är viktigt att notera att vi föreslår en gemensam arkivverksamhet, inte bara en gemensam förvaltning av arkivsystem. Att bevara elektronisk information för framtida generationer är ett långsiktigt, komplext och kostsamt åtagande. Det innebär bland annat att det krävs samverkan mellan aktörer och en organisation som är stabil och långsiktigt hållbar.

Behovet som identifierades under projektet E-arkiv Kronoberg och Blekinge var en gemensam arkivverksamhet som kunde överta ansvar för arkiv och på så sätt avlasta kommunerna. I Sydarkiveras verksamhet ingår förutom att förvalta gemensamt arkivsystem följande verksamhetsfunktioner: samordning och hantering av leveransprojekt, råd och stöd när det gäller arkiv- och dokumenthantering i stort samt arkivmyndighetsfunktioner (det vill säga tillsyn, övertagande av arkiv och utlämnande av handlingar). I råd och stöd ingår bland annat utbildningar och mallar för dokumenthanteringsplaner. Denna verksamhetsfunktion omfattar även traditionell arkiv och dokumenthantering på papper.

Läs mer om kommunalförbund och arkivmyndighetsfunktioner i blogginlägget:

Relaterade frågor: