Kommunalt bolag

Varför har ni inte valt kommunalt bolag som samverkansform som samverkansform? 

Det finns oklarheter när det gäller att köpa tjänster av ett gemensamt ägt bolag utan upphandling. Ett gemensamt bolag kan inte ta över arkivmyndighetsfunktioner, tillsyn och övertagande av myndigheters arkiv och utlämnande av handlingar.

Relaterade frågor: