Personalen

Hur många anställda är ni och vad arbetar personalen med?

I dagsläget är det 11 personer som är anställda på heltid och tre personer på deltid (25-50 %). Projektanställningar förekommer också för tidsbegränsade uppgifter, särskilt när det gäller anslutande tjänster som att till exempel ordna och gallra pappersarkiv, och förberedelser inför digitala arkivleveranser.

Med råd- och stödfunktionen arbetar framförallt tillsynsarkivarie, informationssäkerhetsspecialist och utbildare.

Med arkivsystem och leveranser arbetar bevarandestrateg, förvaltningsledare för arkivsystemet, systemadministratör, it-arkivarie och metadataspecialist.

Förbundets arkivarier arbetar både med råd- och stödfunktionen och deltar i arbetet med digitala arkivleveranser samt att ta emot och förteckna arkiv.

Det finns även en administration med förbundschef, som har hand bland annat om sammanträdesadministration och ärenden, samt administratör som sköter diarium, ekonomi- och personaladministration.

Tre av de anställda arbetar huvudsakligen med den anslutande tjänsten Analoga arkiv (arkivchef som börjar 2018 och arkivassistenter placerade i Oskarshamn och Broby). De anslutande tjänsterna finansieras separat.

Läs mer :