Samsökningar

Är det förenligt med lagstiftningen att samla in information från många olika källor och göra samsökningar?

Det kommer inte att vara så att vi hanterar all information i en enda stor databas. Sydarkiveras arkivsystem fungerar som en motsvarighet till kommunarkiven där handlingar paketeras i boxar ordnade efter kommun, arkivbildare och serier. Arkiv och handlingar överlämnas formellt till gemensam arkivmyndighet (Sydarkiveras förbundsstyrelse). Systemet för slutarkiv kommer att sättas upp enligt OAIS-modellen vilket innebär att handlingar tillsammans med metadata av olika slag paketeras i informationspaket (”digitala arkivboxar”). Arkivet personal får göra de sökningar som behövs för att kunna lämna ut handlingar.

Det kommer inte finnas direkt möjlighet att göra samsökningar på uppgifter i handlingar. Särskilda databaser måste sättas upp för att möjliggöra samsökning/bearbetning och det är naturligtvis bara tillåtet om tillämplig lagstiftning följs (till exempel personuppgiftslagen PUL).

Hemliga handlingar lämnas endast ut efter sekretessprövning, vilket kommer att innebära en manuell hantering av behöriga handläggare.

Allmän och offentlig information utan integritetskänsliga personuppgifter kan tillgängliggöras som öppna data.

Relaterade frågor: