Startsträcka

Hur lång tid tog det innan ni kunde starta upp den gemensamma arkivorganisationen och bevarandeplattformen? 

Projektet för att starta upp kommunalförbundet tog ungefär 2 år. Projektet kallades E-arkiv Kronoberg och Blekinge. Det genomfördes i tre etapper: förstudie, fördjupad förstudie och konceptstudie.

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015. Under det första året så handlade mycket av arbetet om att skapa den gemensamma organisationen med administration av förtroendevalda, personal och ekonomi. Leveransutredningarna startades upp tidigt och även verksamheten med råd och stöd. Det har tagit ungefär ytterligare två år för organisationen att komma på plats.

Projektet att starta upp bevarandeplattformen med säker lagring tog ungefär 15 månader (2016-2017). I det här arbetet ingick behovsanalys, vägvalsfrågor och genomförande. Arbetet omfattade uppsättning av egen it-infrastruktur och tre geografiskt skilda depåer för vår lagring och produktionsmiljö. Hela it-produktionsmiljön, inklusive lagring, är distribuerad över två depåer för att hantera katastrofer. Depåerna består av bergsutrymme med EMP skydd, eget bankvalv och en depå med säker förvaring för backupmedia.

Läs mer: