FGS

Hur långt har ni kommit med att införa förvaltningsgemensamma specifikationer FGS?

Vi har implementerat version 1.1 av den beslutade FGS:en för paketstruktur. Detta gör det möjligt att hantera leveranser av ostrukturerade dokument (typ Pdf) och strukturerade dokument med befintligt uttagsformat. Aktuella dokument finns att hämta via Riksarkivets webbplats och adressen: https://riksarkivet.se/fgs-earkiv.

Vi har i samverkan med två olika företag bidragit till att utveckla en paketgenerator, som förenklar arbetet med att skapa informationspaket för olika informationstyper. Införandet och lansering har skett under 2016-2017 . Programvaran finns fritt tillgänglig på nätet som öppen källkod. Programvaran kräver betydande kunskap om aktuell teknik och standarder för digitalt bevarande.

Nästa steg är att implementera stöd för beskrivande metadata baserat på kommande FGS Arkivredovisning.

Vi deltar i olika sätt i initiativ och projekt för att utveckla, testa och utvärdera nya FGS:er. Vi undviker så långt som möjligt att ta fram egna specifikationer, utan arkiverar till exempel i befintligt utdataformat eller som ostrukturerade dokument (typ Pdf).

Läs mer: