GDPR

Hur tar ni höjd för nya dataskyddsförordningen GDPR?

General Data Protection, eller som den kallas på svenska “Allmänna dataskyddsförordningen”, kommer att träda i kraft 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen.

En av de viktigaste uppgifterna inför denna nya lag är att kartlägga vilka personuppgifter som hanteras i sin verksamhet. Ändamål och var dessa personuppgifter finns skall även dokumenteras. Sydarkivera förbereder detta genom att tillsammans med förbundsmedlemmarna genomföra workshopar, där vi kartlägger och säkerhetsklassar den information som används av våra medlemmars verksamheter. Resultatet blir en aktuell informationshanteringsplan där aktuella personuppgifter framgår. Resultatet kan även användas som underlag vid upphandling av nya verksamhetssystem eller kravställning gentemot leverantörer av IT drift. Informationskartläggning – säkerhetsklassning – riskanalys är tre viktiga moment inför kommande GDPR.

Informationssäkerhetsspecialist och tillsynsarkivarie bevakar området och vilka regler som kommer att gälla för personuppgifter som förvaras hos arkivinstitution.