It-arkitektur och lagring

IT-arkitekturen övergripande – hur många miljöer har ni och vad använder ni för typ av lagring?

IT-miljön bygger på öppenkällkod, inklusive lagring och terminaler som används i bevarandeplattformen. Vi använder oss huvudsakligen av Debian, Centos och Ubuntu som standardoperativ. It-infrastrukturen består av virtuella serverplattformar med replikerande funktioner för produktionsmiljö och lagring mellan primär och sekundär depå. Förvaltning sker i egen regi och i egna säkra depåer. Tekniska miljön kontrolleras dagligen av en operatörsroll som omfattar övervakning, konsistenskontroller av valvets (lagringen) innehåll, backuper, replikeringstjänster genom att gå igenom rapporter.

På applikationsnivå bygger vi våra bevarandetjänster på ESSArch som grundplattform. Bakgrunden är att bevarandeplattformen vidareutvecklats i anslutning till det europeiska projektet E-ARK och är en del i den verktygslåda som projektet producerat (http://www.dlmforum.eu/index.php/resources/e-ark-programme). Rund om  bevarandeplattformen bygger vi successivt microservices för att möjliggöra ett stort antal tjänster fördelat på flera specialiserade aktörer. Plattformarna har inga anslutningar till internet, därför har vi tagit hem tjänster som exempelvis programdepåer, namnuppslagningstjänster med mera. Samtliga disksystem i it-miljön är krypterade.

Våra bevarandetjänster hanteras i ett antal stationer, arbetsplatser, som huserar i egna isolerade nätverk. Inledningsvis har vi ett 40-50 tal maskiner totalt, inklusive labbmiljö. Lagringen består av NFS noder, disksystem bygger på LVM och RAID, replikeringen av data bygger på rsync.

Allt utvecklingsarbete föregås i labbmiljö, och efter godkända acceptanstester förändringshanteras produktionsmiljön enligt ITIL principer för att säkerställa funktion och tillgänglighet. På plats finns en labbmiljö på vårt kontor som möjliggör test och utvärdering av olika typer av programvaror som vi kommer att behöva använda.

Bevarandeplanering jobbar vi med fortlöpande genom omvärldsbevakning, leveransutredningar och labb (test/utvärdering). It-tjänster och lagring kommer att behöva anpassas fortlöpande beroende på bland annat förväntade leveranser och servicenivå gentemot förbundsmedlemmarna när det gäller åtkomst till informationen.

Relaterade frågor: