Lagringssystem=arkiv?

Vi har redan system och rutiner för att lagra och säkerhetskopiera kommunens information, vad tillför Sydarkiveras verksamhet? 

Inom IT betecknar ordet arkiv vanligtvis filer som lagras på ett långsamt men billigt medium, på grund av att de efterfrågas sällan eller aldrig. Arkiv för oss på Sydarkivera är mer än ett lagringssystem. Det är en verksamhet för att säkerställa att information bevaras och är användbar för framtida generationer. Det innebär bland annat principer för urval för bevarande, registrering/förtecknande av information, dokumentation av ursprungligt sammanhang (verksamhetssammanhang och hur information hanterats i verksamhetssystem) med mera. Idag förutsätts utbildning på högskolenivå för att arbeta som arkivarie.