SKL:s ramavtal e-arkiv

Kommer ni att avropa från SKI:s ramavtal för e-arkiv? 

När det första ramavtalet tecknades kunde inte Sydarkivera avropa. Det beror på att förbundet bildades efter att upphandlingen genomförts. Därför var vi inte avropsberättigade.

Sydarkivera har bidragit med resurser till arbetsgruppen som tagit fram kravspecifikationen för det andra ramavtalet för e-arkiv (E-arkiv 2016). Den här omgången kommer förbundet att kunna avropa tjänster och produkter från ramavtalet.

Läs mer: