Bokningsvillkor

Allmänt

Anmälan

Du anmäler dig enklast via vår portal för aktiviteter. Genom att klicka på Boka invid önskad aktivitet så får du upp ett bokningsformulär. Information om sista anmälningsdag finns på portalen. Notera att antalet platser kan vara begränsat.

Behöver du hjälp med din bokning? Kontakta oss via e-post eller telefon.

Bokningsbekräftelse

Skickas automatiskt via e-post i samband med anmälan.

Ingår

Om inget annat framgår av bokningsbekräftelsen ingår dokumentation, lunch, kaffe och förfriskningar.

Specialkost

Meddelas i samband med bokning eller genom att kontakta oss via e-post eller telefon.

Om du inte meddelat specialkost i förväg är det inte säkert att vi kan tillmötesgå dina önskemål.

Avbokning

Vid avbokning senare än 7 kalenderdagar före kursstart eller vid utebliven närvaro debiteras 100 % av kostnaderna med f.n. 475 kr (kostnader för lokal, lunch, kaffe, förfriskningar m.m.) + eventuella kostnader för externa föreläsare.

Byte av deltagare kan ske när som helst utan kostnad.

Inställd eller framflyttad aktivitet

Vid sjukdom eller för lågt deltagarantal kan vi behöva ställa in eller skjuta upp aktiviteter. Sydarkivera förbehåller sig rätten att ställa in planerade aktiviteter. Meddelande om inställd eller framflyttad aktivitet sker så snart som möjligt via e-post eller telefon till anmälda deltagare.

Utvärdering

Sydarkivera utvärderar samtliga aktiviteter. Detta sker genom att deltagare får fylla i ett webbformulär som skickas ut efter genomförd aktivitet. Sammanställning av utvärderingarna används för Sydarkiveras uppföljning av nyttorealisering.

Fakturering

Betalningsvillkor

Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms med betalningsvillkor 30 dagar.

Personuppgifter

I samband med bokning samlar vi in uppgifter om namn och kontaktuppgifter samt faktureringsadress. Det är kontaktuppgifter till arbetsplatsen som samlas in. Mobilnummer är frivilligt och den som så önskar kan lämna funktionsbrevlåda som kontaktuppgift (i de fall kontaktuppgifter omfattas av sekretess).

Vi använder oss av den webbaserade tjänsten Lega Online som tillhandahålls av företaget Multinet.

Personuppgifter i systemet gallras i enlighet med beslutad gallringsplan/dokumenthanteringsplan.

Kostnader

Förbundsmedlem

Bastjänst

Aktiviteter inom ramen för Sydarkiveras bastjänster finansieras av medlemsavgifter. Det innebär att ingen extra avgift tas ut – välj alternativet ”Gratis (förbundsmedlem)” vid bokning. Notera dock avgift för sen avbokning.

En översikt över Sydarkiveras tjänster till förbundsmedlemmarna hittar du via sidan Våra tjänster.

Anslutande tjänst

Förbundsmedlemmar har möjlighet att avtala om anslutande tjänster. Villkor och kostnader för aktiviteter som anslutande tjänst framgår av avtal mellan Sydarkivera och förbundsmedlem/förbundsmedlemmar. Deltagaravgift framgår av bokningssidan. Välj alternativet ”Deltagaravgift (avtal/extern)”.

Icke förbundsmedlem

Kommuner som önskar ansluta till Sydarkivera har efter särskild överenskommelse möjlighet att avtala om anslutande tjänster. Villkor och kostnader för aktiviteter som anslutande tjänst framgår av avtalet mellan Sydarkivera och förbundsmedlem/förbundsmedlemmar. Deltagaravgift framgår av bokningssidan. Välj alternativet ”Deltagaravgift (avtal/extern)”.