Extern samverkan

Det övergripande målet för Sydarkiveras verksamhet är att vara ett arkiv som är värt att lita på. Samverkan med olika aktörer är en del i vår strategi för att uppnå målet. Våra rapporter, riktlinjer, mallar och övrig dokumentation publiceras öppet på webben. Vi använder också etablerade vägledningar, standarder och specifikationer och deltar i olika projekt för att utveckla sådana verktyg i öppna forum.

Lista med projekt som vi är delaktiga i:

Nätverk:

  • Knytgruppen – ett nationellt nätverk för e-arkiv som samordnas av Caspar Almalander i rollen som samordnare för e-arkiv hos SKL.
  • E-arkiv Syd – ett regionalt nätverk för arkivarier som arbetar med e-arkiv och dokumenthantering.