Får jag lov?

Steg 1: Förstudie

Boverket, Blekinge tekniska högskola samt kommunerna Helsingborg, Höganäs och Höör startade hösten 2015 en förstudie, steg 1, för projektet Får jag lov? med bidrag från Vinnova. Sydarkivera deltog på arbetsdag för att informera om informationskartläggning och Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). Viktiga delar för att säkerställa att information i tjänster som utvecklas kan bevaras digitalt på lång sikt. Förstudien är nu avslutad och i augusti 2016 lämnades en ansökan in till Vinnova för steg 2: utveckling av digitala tjänster.

Steg 2:Utveckling av digitala tjänster

farjaglovI november 2016 beviljades projektet projektmedel från Vinnova. Ett uppstartsmöte för steg 2 ägde rum den 18–19 januari 2017 där Sydarkivera ansvarade för ett utbildningspass och workshop rörande informationskartläggning. Projektet kommer att drivas fram till januari 2019. Sammanlagt 25 olika organisationer inom bland annat statlig och kommunal sektor deltar i steg 2. Boverket ansvarar för projektledning.

Det projektet vill utveckla är digitala tjänster som tar bygglovsansökan flera steg vidare: automatisera delar eller hela handläggningen av bygglov, startbesked, kontrollfasen med kontrollplan och processen fram till slutbesked.

Sydarkivera kommer att delta med resurser i arbetspaket 4 Arkiv. Framförallt med kompetens inom olika områden när det gäller arkiv och digitalt bevarande. Arbetsgruppen i arbetspaket 4 ska samordna informationskartläggning med säkerhetsklassning och se till att de utbytesformat som tas fram dokumenteras i enlighet med Riksarkivets vägledningar för förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). Bygglov kommer att hanteras som en utökning till den kommande FGS: en för ärendehantering.

Länk till Får jag lov? – projektwebb

Kontakt:

Har du mer frågor om Sydarkiveras deltagande så kontakta i första hand: