FGS personakter/patientjournaler

Under våren 2016 planerades och förbereddes ett projekt med  målet att utveckla en Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för personakter och patientjournaler. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) var färdledare och gav Sydarkivera i uppdrag att leda och samordna projektet.

Den idé som arbetet utgick från är att FGS:en på en övergripande nivå ska kunna användas för att hantera information inom hälsa, hälsovård och sjukvård knuten till individer inom olika verksamhetsområden.

Uppdraget formulerades i Projektdirektiv FGS för personakter och patientjournaler (Pdf).

Det förberedande arbetet med att starta upp projektet genomförs under våren 2016.

Förslaget behandlas av Riksarkivets FGS-funktion inför möte med Förvaltningsrådet för FGS den 3 mars. Förvaltningsrådet består av ledamöter från statliga myndigheter, kommuner och landsting. Anteckningarna finns att hämta på webbplatsen: https://riksarkivet.se/fgs-forvaltningsrad.

De förberedande aktiviteterna och förslag till fortsättning redovisas i PM – förberedande aktiviteter februari-april 2016 (Pdf)

Kommunalförbundet Sydarkivera genomför inom ramen för sin verksamhet de aktiviteter som planerats för etapp 1 och 2.

  •  Hantera akter och journaler i form av ett eller flera ostrukturerade dokument, som till exempel Pdf-filer
  •  Hanterar strukturerade dokument från befintliga exportfunktioner eller uttagsverktyg.

Den tredje etappen som innebär uppdrag att ta fram gemensamt utbytesformat skjuts upp då förberedelserna har visat att det behövs mer utredning. Riksarkivet hanterar frågan om hur utredningen ska utföras.

Vägledning FGS

Projektet för att utveckla Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) ska bedrivas i  enlighet med Riksarkivets riktlinjer och vägledningar för framtagande av förvaltningsgemensamma specifikationer FGS. Dokumentation finns att hämta via adressen:

http://riksarkivet.se/fgs-earkiv

Mer information?

Kontakta Elin Jonsson
E-post: elin.jonsson@sydarkivera.se
Telefon: 0729-93 32 83