Gemensamt dataskyddsombud

Gemensam organisation för dataskyddsombud

Från och med den 1 maj 2018 är Sydarkivera gemensamt dataskyddsombud för de förbundsmedlemmar som tecknar avtal om anslutande tjänst.

Följande har tecknat avtal om dataskyddsombud:

 • Alvesta kommun
 • Borgholms kommun
 • Bromölla kommun
 • Karlshamns kommun
 • Karlskrona kommun
 • Lessebo kommun
 • Markaryds kommun
 • Mörbylånga kommun
 • Osby kommun
 • Oskarshamns kommun
 • Tingsryds kommun
 • Vadstena kommun
 • Östra Göinge kommun
 • Ronneby kommun
 • Region Blekinge
 • Kommunalförbundet Cura Individ
 • Karlshamnsbostäder AB
 • Ronneby miljö och teknik AB

Lokal organisation hos förbundsmedlem

Även om Sydarkivera tillhandahåller gemensamt dataskyddsombud som anslutande tjänst behöver det finnas en lokal organisation hos förbundsmedlem. Den lokala organisationen ska kunna bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet. Sveriges Kommuner och Land
sting, SKL har tagit fram en checklista, utbildningsmaterial och vägledningar:

Bakgrund

Dataskyddsförordningen, eller GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter helt den nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Enligt förordningen är det obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden att utnämna ett dataskyddsombud.

Om tjänsten

Ansvarig: Anders Danielsson
Typ av tjänst: Anslutande tjänst (särskilt avtal mellan Sydarkivera och förbundsmedlem)