Digital arkivvård

Plattform för arkivvård

Ett e-arkiv värt att lita på

Under konceptstudien som ledde fram till att Sydarkivera bildades genomfördes en rad förberedande aktiviteter. En av dessa var att ta fram en checklista (CheckARK) med krav på e-arkivets organisatoriska, verksamhetsmässiga och tekniska infrastruktur. Det finns ett utkast som skickats ut för synpunkter till referensgrupperna och som vi kommer att fortsätta arbeta med.

CheckARK utkast för synpunkter (pdf)