Digitala arkivleveranser

Att leverera information till digitalt slutarkiv

Sydarkivera har hand om förbundsmedlemmarnas digitala slutarkiv. Det betyder att vi tar emot information som ska överföras från myndighet (nämnd eller kommunalt bolag) till arkivmyndighet. Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för förbundsmedlemmarna.

Läs mer om organisering, ansvar och arkivmyndighet på sidan: Vanliga frågor om organisering och juridik.

För verksamhetssystem som från början inte är anpassade för att överföra information för långsiktigt digitalt bevarande blir arbetet med att avställa information ofta omfattande. Arbetet med digitala arkivleveranser samordnas för samtliga förbundsmedlemmar.

Information som fortfarande används i förbundsmedlemmarnas verksamheter förvaras i verksamhetssystemen, eller i olika typer av verksamhetsnära arkiv (mellanarkiv). En hel del information skrivs fortfarande ut på papper för bevarande. De kommunala myndigheterna har informationshanteringsplaner, även kallade dokumenthanteringsplaner, som talar om vad som ska hända med den information som hanteras.

Leveranstyper

Dessa leveranstyper hanterar vi i dagsläget:

Nya leveranstyper införs efter hand. Lösningsförslag arbetas fram tillsammans med förbundsmedlemmarna.

Leveranstyper som vi har börjat arbeta med:

  • Register och databaser
  • Ärende- och dokumenthanteringssystem
  • Sociala media

Läs om hur processen för digitala leveranser går till här: Digitala leveranser