Digitalt arkivsystem

System för långsiktigt digitalt bevarande

Bevarandeplattform

Bevarandeplattformen kan enkelt beskrivas som en programvara som fungerar som en ”digital arkivdepå”. Sydarkiveras grundläggande bevarandeplattform infördes 2016 och har trimmats in under 2017. Plattformen består av ett antal stationer med terminaler, likt OAIS-modellen, för att hantera de olika uppgifterna som ingår.

Läs mer på sidan:

Paketeringsverktyg

Programvara som skapar ”digitala arkivboxar”.  Den första versionen av paketeringsverktyget som baserad på beslutad FGS Paketstruktur infördes 2016 och anpassas fortlöpande för planerade leveranstyper.

Verktygslåda för bevarandetjänster

Vi har tagit fram en portal där vi samlar fria och egenutvecklade verktyg för bevarandetjänster.
Exempel på egenutvecklade verktyg är Packagebrowser för att enkelt kunna bläddra och söka i informationspaket (IP) och Workflow för att initiera valbara moduler och operationer på informationspaket. Framtagna verktyg publiceras efterhand med öppen källkodslicensiering för att dela resultat och bidra till ökat samarbete med andra arkivorganisationer. I verktygslådan finns också verktyg för att identifiera och validera olika filformat, konverteringsverktyg, viruskontroller och stickprovskontroller.

Lagringsdepåer

Sydarkivera har tre olika lagringsdepåer: Bankvalv, bergsutrymme med speglad information och depå för säkerhetskopior. De tre depåerna finns på geografiskt åtskilda platser.

Teknisk plattform

Den tekniska plattformen består av maskiner och programvaror för att hantera säkerhetskopiering, övervakning, lagring, virtuella miljöer för att möjliggöra installation av nya system, isolerade nät för karantän, uppackning, förberedande arbete (PreIngest), arkivnät och nät för arkivlagring.

Labbmiljö

Test och utvärdering av programvaror och metoder. Möjlighet att dela labbmiljöer med partners och leverantörer av programvaror och tjänster. Används för säker förändringshantering i it-miljön och funktions- och acceptanstester.

Läs mer på sidan:

OAIS-modellen

Kortfattad beskrivning av hur Sydarkivera arbetar för att bygga upp verksamheten med utgångspunkt från OAIS-modellen, som är internationell standard för arkiv, finns på sidan:

Om tjänsten

Ansvarig: Mårten Lindstrand
Typ av tjänst: Bastjänst (ingår i medlemsavgiften)