Labbmiljö

Labbmiljö

För att kunna testa och utvärdera olika programvaror som behövs har Sydarkivera en separat labbmiljö.  Vilka programvaror som testas beror på vilka leveranser av information som förväntas.

Aktuellt i dagsläget är:

  • Konvertering/validering av Pdf/A
  • Arkivering och tillgängliggörande av webb

Labbdatorn

Förstudie

Varför vi har valt att starta upp med en labbmiljö redovisas i en rapport från en förstudie som genomfördes april-september 2015.