Utbildning

utbildare

Kommunalförbundet Sydarkivera ger råd och stöd till förbundsmedlemmarna när det gäller arkiv och dokumenthantering, bland annat i form av olika formar av utbildningar. För att göra utbildningarna mer lättillgängliga hålls de på olika platser.

De utbildningstillfällen som är öppna för alla medlemmar är gratis och ingår som en kompetensutveckling för Sydarkiveras förbundsmedlemmar.

Listan med utbildningar uppdateras löpande och kan hittas här: Aktuella utbildningar


Grundutbildningar

utb_1

På dessa kurser får du lära dig grunderna om lagar, roller och ansvar när det gäller informations- och ärendehantering, både i pappersform och digitalt.

Några av grundutbildningarna erbjuds även som webbutbildning på distans.

Kurserna riktar sig i första hand till arkivansvariga, arkivombud, handläggare och andra administratörer som arbetar med informationshantering och arkivering.

Läs mer här: Grundutbildning i informationshantering


Intensivutbildning

utb_2

Kursen är anpassad för dig som redan har grundläggande kunskaper om informationshantering och ärendehantering. Kursen håller ett högt tempo och kan fungera som repetition för de som redan gått grundutbildningen och behöver fräscha upp sina kunskaper.

Alla nya medlemmar erbjuds en intensivutbildning på plats hos sig första året de är medlemmar.

Läs mer här: Intensivutbildning i informationshantering


Specialistutbildningar

utb_3

Skräddarsydda utbildningar för arkivarier och andra specialister. Kurserna är direkt kopplade till en eller flera roller eller funktioner inom området informationshantering. De innehåller både teori och praktiska övningar med koppling till rollernas arbetsuppgifter.

Läs mer här: Specialistutbildningar


E-lärande

etjänstSydarkivera erbjuder utbildningar som kan genomföras i din webbläsare eller med nedladdningsbart material. Vi har utarbetat både informationsfilmer och interaktiva digitala utbildningar på grundläggande nivå.

En central del i vårt E-lärandeinitiativ är Handboken på webben som fungerar som ett lättillgängligt  verksamhetsstöd för alla som är intresserade av eller jobbar med informations- och ärendehantering.

Läs mer här: E-lärande.


Dokumentation

Dokumentation, presentationer, utbildningsmaterial och diskussionstrådar hittar du via vårt externa nätverk på Yammer.

Har du inte inloggning?
Läs mer och begär åtkomst via sidan: Nätverk  på webben

Om tjänsten

Ansvarig för tjänsten: Anki Heimonen
Typ av tjänst: Bastjänst (ingår i medlemsavgiften)