E-lärande

etjänstSydarkivera erbjuder utbildningsmaterial som kan användas ute på medlemmarnas arbetsplatser och köras av användare på distans. Det är utbildningar i form av antingen färdiginspelade korta webbutbildningar (filmer) eller via interaktiva digitala utbildningar. Utbildningarna är riktade mot olika roller eller arbetsmoment.

Städa närarkiv

Städa Närarkiv är ett experiment med digitalt interaktivt utbildningsmaterial. Webbversionen finns publicerad externt. Arkivera Mera ger användaren en grundläggande insikt i vad ett närarkiv är, hur det kan se ut och vad som styr vad som ska finnas i det. Med hjälp av en förenklad dokumenthanteringsplan, en samling skrivna regler och anvisningar, ska användaren sortera objekt till rätt plats och på så sätt tjäna poäng.

Klicka på bilden för att testa att städa närarkiv!

arkiveramera

 

 

 

Vill du veta mer om den interaktiva utbildningen?
Läs mer på sidan:

Informationsfilmer

Filmerna samlas efter hand på Sydarkiveras kanal på YouTube: