Arkivera Mera

Städa närarkiv

Arkivera Mera ger användaren en grundläggande insikt i vad ett närarkiv är, hur det kan se ut och vad som styr vad som ska finnas i det. Med hjälp av en förenklad dokumenthanteringsplan, en samling skrivna regler och anvisningar, ska användaren sortera objekt till rätt plats och på så sätt tjäna poäng.

Prova på att städa närarkiv!

Tekniken

Den interaktiva utbildningen Städa närarkiv finns i en webbversion.  Programmet är anpassat för 16:9 Widescreen och fungerar bäst i Chrome, Firefox, Edge och Safari.

Support

Förbundsmedlemmar har tillgång till en grupp på Sydarkiveras externa nätverk på Yammer. Där finns mer aktuell information och möjlighet att ställa frågor och lämna återkoppling. Externa användare kan kommentera den här sidan eller kontakta ansvarig för tjänsten.

Bakgrund

Den interaktiva utbildningen Städa närarkiv har tagits fram inom ramen för Sydarkiveras Råd och stöd-funktion. Syftet har varit att komplettera de utbildningsinsatser som Sydarkivera erbjuder. Målet har varit att erbjuda en chans för användare att utbilda sig hemma vid sina egna datorer på ett intuitivt sätt.

Städa Närarkiv är ett experiment med digitalt interaktivt utbildningsmaterial. I projektet ingick en nedladdningsbar version (1.0) och därefter tillkom en webbversion (1.0 Webb). Sedan årsskiftet 2016/2017 presenteras och marknadsförs Städa Närarkiv i samband med Sydarkiveras fysiska träffar och utbildningar.

Dokument:

Om tjänsten

Ansvarig för tjänsten: Anki Heimonen
Typ av tjänst: Bastjänst (Ingår i medlemsavgiften)