Grundutbildning

utb_1

Endagsutbildningar som ska ge grundläggande kunskaper om lagar, roller, ansvar, informationshantering och redovisning av arkivinformation. Grundutbildningarna håller ett lugnare tempo med tid till diskussioner och fördjupning i ämnet.

De tre grundutbildningar som Sydarkivera erbjuder i dagsläget är:

  1. Grunderna om arkiv och informationshantering
  2. Grunderna om e-arkiv och digital informationshantering
  3. Grunderna om registratur och diarieföring

Utbildning 1 och 2 erbjuds även som en gemensam webbutbildning bestående av sju tillfällen med två timmars utbildning per tillfälle.

Målgrupp är handläggare, registratorer, sekreterare, administratörer som arbetar med informationshantering, arkivansvariga, arkivombud/arkivredogörare och arkivassistenter.

Hitta aktuella utbildningar

Fler nivåer:

Intensivutbildningar

Specialistutbildningar