Informationsfilmer

bilderfilmerVåra informationsfilmer är en del av Sydarkiveras initiativ att höja kompetensnivån hos våra medlemmar och andra intresserade. Filmerna går kortfattat igenom olika delar av en myndighets arkivverksamhet och informations- och ärendehantering. De är en del av vår digitala handbok på webben där det finns mer information och fördjupning.

Samtliga filmer finns att se på Sydarkiveras kanal på YouTube

  • Kort informationsfilm om Sydarkiveras verksamhet. (5 min)

  • Informationsfilm för arkivansvariga om vad du behöver veta om arkiv och informationshantering. (11.23 min)

  • En övergripande introduktion till begreppet allmänna handlingar. (5.16 min)

  • En övergripande introduktion till vad en informationshanteringsplan är och hur den kan användas för att säkerställa en mer rättssäker och effektiv förvaltning. (3.55 min)

  • En kort informationsfilm om begreppet gallring, att förstöra allmänna handlingar. Lagar och bestämmelser, metoder och tips. (6.23 min)

  • En kort informationsfilm om hur en myndighet hanterar utlämnande av allmänna handlingar. (4.18 min)

  • En kort informationsfilm om arkivbeskrivningen och dess funktion. (3.56 min)